Informace pro pražské atletické oddíly/kluby

Program podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2021

Rada hl. m. Prahy usnesením č.2134 ze dne 5. října 2020 vyhlásila Program podpory

sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2021.

Opatření (jednotlivé programy) – o které musí žádat přímo oddíly/kluby,

případně tělovýchovné jednoty.

Zde ke stažení Informace

PaedDr. Vladimír Tikal