Úprava vnitřního předpisu PAS o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení rozhodčích v PAS

Český atletický svaz vydal v prosinci novou směrnici o rozhodčích, na kterou navazuje nový sazebník poplatků který je platný na soutěže ČAS – https://www.atletika.cz/o-nas/predpisy/

Na základě této změny vydal ČAS doporučení krajským atletickým svazům k úpravě vnitřních předpisů o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení rozhodčích. Výbor PAS na tuto výzvu reagoval vydáním Vnitřního předpisu PAS o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení rozhodčích v PAS.