Informace z výboru PAS pražským oddílům

Přinášíme Vám pár informací z výboru, který se konal v pondělí 12.4.

Doplnění veřejných závodů a brožura PAS

Žádáme zástupce pražských atletických oddílů, aby doplnili do termínové tabulky své plánované veřejné závody. Tabulka:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15yF__mnpo_v1AxFXmxXiQcHRYJIFFGnWh5Gr1you5JA/edit?usp=sharing

Soutěžní brožura PAS

Výbor Pražského atletického svazu připravil letní pražskou brožuru. Vzhledem k nejistotě naplánovaných termínů ČASu i PASu vyčká výbor s jejím zveřejněním. V první možné chvíli, kdy bude umožněno pořádání závodů a budou jasně dané termíny ČASu, bude zveřejněna brožura PAS i se změnami vyplývajícími z možných přesunů termínů.

Úhrada soutěžních poplatků

S ohledem na nejistotu panující kolem rozvolňování a tím spojené i nejasnosti v soutěžích družstev se výbor PAS prozatím rozhodl odložit fakturaci za soutěžní poplatky pražským oddílům do 30.dubna. Vychází tak ze zkušenosti z loňského roku, kdy v rámci soutěží družstev proběhla jen polovina kol, z toho důvodu bylo všem zapojeným oddílům vráceno 50 % z původně fakturovaného soutěžního poplatku.

Doporučení PAS k soutěžím

Z předešlých zkušeností žádá výbor PAS oddíly o zvážení následující možné varianty soutěží. Pokud se uvolní možnost závodů, ale možná kapacita závodníků bude nízká, navrhujeme pořádání mikromítinků na jednotlivých stadionech, kdy by na jednom stadionu proběhla jedna, max. dvě disciplíny, a to vždy s ohledem na nastavená vládní opatření. V rámci toho by se této disciplíny mohlo účastnit více atletů i v případě nastaveného menšího počtu povolených závodníků. Závodníci by se rozcvičili, zaběhli závod a v nejkratším čase by opustili stadion a noví by je nahradili. V průběhu toho by se připravoval další běh (možná dva či tři běhy).