ZEMŘEL JAN JUREČKA, rozhodčí a pedagog

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustil náš milovaný a starostlivý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc, pan Jan Jurečka
Zemřel po dlouhé těžké nemoci v sobotu dne 15. května 2021 ve věku 91 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 21. května 2021 v 10.20 hodin v Nové obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.
Za projevy soustrasti děkujeme.

Jan Jurečka, prom. ped., se narodil 5. 5. 1930 v Praze. Byl členem Slavie Nymburk, Lokomotivy Kolín a Dukly Praha. Byl učitelem a vedoucím katedry Tyršova ústavu a ústřední školy ČSTV, jako sportovní pedagog pracoval v Alžíru (1969-72).

Od poloviny 50. do konce 60. let pracoval střídavě či paralelně jako člen běžecké komise trenérské rady, metodické komise či trenérské rady Středočeského kraje. Významné bylo jeho působení na poli rozhodčích, byl členem komisí na různých úrovních (krajské, české, federální) byl od roku 1972. Byl ústředním rozhodčím, ale i ITO EAA, vedl kursy rozhodčích a připravil pro ně školící skripta. Zpracoval část běhy a chůze pro skripta trenérů a také publikoval „L´initiation en athlétisme“ francouzsky v Alžíru 1972 a „Athletes in action“ anglicky část o 3000 m př. v Londýně 1985.