Konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období od 1.7.2021 do 30.6.2022

Výbor PAS na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. a po podepsání smlouvy mezi Pražským atletickým svazem a Magistrátem hl. m. Prahy projednal návrh na konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období 2021/2022, který byl Zastupitelstvem hl. m. schválen ve výši 9 530 000 Kč, což je 59,54 % z požadované částky 16 005 000 Kč.

Návrh respektoval dřívější usnesení V-PAS a VH PAS, že v případě krácení předloženého návrhu bude grant u pražských oddílů/klubů využíván pouze na úhradu odměn trenérů a pořízení nezbytného vybavení.

Po připomínkách členů výboru a návrzích na úpravy výbor PAS schválil přidělit Grant hl. m. Prahy celkem 27 pražským oddílům/klubům na základě jejich žádosti s přihlédnutím k rozsahu činnosti (členská základna, počet mládežnických družstev v soutěžích, výkonnost mládežnické atletiky), využití a správné vyúčtování předešlých grantů.

Konečné schválené rozdělení mezi pražské oddíly/kluby je následující:

atletický klub / oddílpřidělená částka
ASK Slavia Praha, z.s.1 220 000 Kč
Atletika Človíček, z.s.250 000 Kč
Atletika Jižní Město z.s.435 000 Kč
Spartak Praha 4 z.s.995 000 Kč
SK ZŠ Jeseniova, z.s.715 000 Kč
TJ Dukla Praha, z.s.580 000 Kč
SK Kotlářka, z.s.365 000 Kč
USK Praha, spolek750 000 Kč
PSK OLYMP Praha, z.s.495 000 Kč
TJ Stodůlky Praha, z.s.410 000 Kč
AC Sparta Praha650 000 Kč
SK AKTIS PRAHA z. s.385 000 Kč
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady410 000 Kč
SC Olympia Radotín z.s.400 000 Kč
AC Praha 1890 z.s.220 000 Kč
ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.220 000 Kč
ŠSK při základní škole115 000 Kč
ŠAK NOVOBORSKÁ120 000 Kč
TJ Sokol Horní Počernice, spolek55 000 Kč
TJ Sokol I. Smíchov55 000 Kč
AŠK Mazurská, z. s115 000 Kč
ŠAKAL Kbely – ŠAK Albrechtická, z. s.100 000 Kč
AK Vega, z. s.105 000 Kč
SK Aritma Praha, z.s.130 000 Kč
VSK Fakulty tělesné výchovy a sportu, z.s.90 000 Kč
SK Míle, z. s.85 000 Kč
Český běžecký klub, z.s.60 000 Kč
celkem9 530 000 Kč

V souvislosti se schválením konečného rozdělení Grantu hl. m. Prahy V-PAS také projednal návrh textu nové realizační smlouvy. Smlouva výrazně zjednodušuje podmínky pro využití Grantu hl. m. Prahy v oddílech/klubech s tím, že odpovědnost za řádné využití je plně na rozhodnutí jejich statutárních orgánů. Oddíly/kluby budou mít možnost sami rozhodnout, jak schválenou částku využít s tím, že musí minimálně 60 % ze schválené částky použít na odměny trenérů a při pořizování sportovního materiálu nesmí cena za jeden kus překročit částku 40 000 Kč včetně DPH.