Nominační kritéria na Mezikrajové utkání mladšího žactva

V úterý 28.9. 2021 se uskuteční Mezikrajové utkání mladšího žactva. Družstvo Prahy pojede do Písku. Soutěžit se bude v těchto disciplínách: 60m, 150m, 1000m (pouze chlapci), 600m (pouze dívky), 60m přek., výška, dálka, koule, oštěp, 4x60m, 8x200m (smíšená štafeta).  Nominace našeho družstva bude tvořena na základě výsledků z Přeboru Prahy, a to následujícím způsobem:

V každé uvedené individuální disciplíně si právo startu vybojují první dva závodníci/závodnice z Přeboru Prahy. Pro závod v běhu na 1000m chlapců a 600m dívek budou nominování první dva z běhu na 800m. Pro závod v hodu oštěpem budou nominováni první dva v kriketu. Další závodníci budou donominováni na základě předpokládané prospěšnosti družstvu. Konečná nominace bude zveřejněna na webu PAS nejpozději do neděle 19.9.