Tréninky v přetlakové hale na Strahově

Výbor PAS se na základě krátké informativní schůzky s předsedy jednotlivých zúčastněných pražských klubů po vyhlášení nejlepších mladých atletů hl. m. Prahy v pondělí 29.11.2021 na Staroměstské radnici rozhodl: VZHLEDEM KE KAPACITNÍM OMEZENÍM SPOJENÝCH S PREVENTIVNÍMI OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ PANDEMIE COVIDu 19 (omezení kapacity ve vnitřních sportovištích na 100 účastníků v ustálených a neměnných skupinách, čehož při účasti atletů z 5-7 pražských atletických klubů a početností účastníků blížící se hranici 300 atletů nejsme schopni žádným způsobem dosáhnout) ODSUNOUT ZAHÁJENÍ TRÉNINKU V HALE PRO JEDNOTLIVÉ PRAŽSKÉ KLUBY AŽ OD NOVÉHO ROKU. Situaci budeme sledovat a v případě jakéhokoliv rozvolnění Vás budeme neprodleně informovat.
Děkujeme za pochopení a dodržování domluveného usnesení, za výbor PAS – Petr Šarapatka