Vstup do budovy haly na Strahově v době tréninku

Vstup do zázemí přetlakové haly na Strahově – šatny apod. je možný nejdříve v 17:00 pro ty, co se chtějí rozcvičit venku, případně počkat v šatnách. Dříve nebudou atleti trénující v časech vyhrazených PASem vpuštěni.
Děkujeme za pochopení
Správce haly