Opatření vlády proti šíření koronaviru

Z nařízení vlády se ruší všechny sportovní akce nad 100 lidí. Aktuálně se toto nařízení týká i přespolních běhů.
1. kolo pražského běžeckého poháru, který měl proběhnout 18.3. v Divoké Šárce se předběžně ruší. Tím pádem se ruší i 1. kolo MPD ml. žactva skupiny A. O dalších kolech bude rozhodnuto podle vývoje a délky opatření nastavené vládou.
Jaký bude postup v případě náhrad nebo zrušení 1. kol MPD mladšího žactva – přespolní běhy, bude rozhodnuto výborem PAS na základě vývoje a délky zákazu pořádání sportovních akcí.