Informace o soutěžích

Soutěžní komise i výbor PAS podporuje projekt Spolu na startu a vyzývá pražské oddíly, aby se 1. června v rámci svých možností do projektu zapojily. Zároveň dodává, že účast je dobrovolná.
Koordinátorem pro Prahu bude pražský manažer ČAS Petr Dubský. Ten bude s oddíly komunikovat odpovídat na případné dotazy. Aktuálně se počítá s tím, že dle nařízení budou závody do max. 100 lidí. Je ale možné, že se nařízení bude ještě měnit vzhledem k téměř každodenním změnám. Doporučujeme oddílům řešit detaily soutěže nejdříve 14 dní před samotnou realizací a sledovat aktuální stav vládních nařízení.

K soutěžím PAS:

Původně naplánované soutěže se ruší. V květnu ani v červnu se neplánují žádné oficiální závody PAS ani ČAS, jako přebory, MČR a družstva. Vzhledem k uvolnění pravidel pro pořádání sportovních akcí do 100 osob bude možné konání menších veřejných závodů. Větší závody by měly proběhnout až v červenci a srpnu. Se soutěžemi družstev PAS se prozatím počítá na konci srpna, pak v září a dle okolností i v říjnu.

Celý model soutěží PAS bude upraven tak, aby vyhovoval opatřením nařízených vládou. Také budeme čekat na postup ČAS vůči soutěžím jednotlivců i družstev mládeže. Termíny soutěží i jednotlivé modely např. družstev budou pozměněny. V červnu bude možné uspořádat oddílové závody do vládou předepsané kapacity. Vedoucí soutěžní komise Ondřej Šíp rozešle mezi oddíly online tabulku, do které budou vkládat své závody – disciplíny + kategorie. Díky tomu se mohou některé oddíly domluvit na vzájemné účasti svých atletů.

Pro kategorie dorostu, juniorů a dospělých budou uspořádány veřejné závody, jejichž kapacita bude omezena. Pravidla určí pořadatel. Žactvo bude, i vzhledem k velkým počtům, nuceno závodit stále jen v rámci oddílových závodů. V tomto případě navrhujeme domluvu některých oddílů, které by mohly uspořádat mezi sebou menší mezioddílové utkání.

K soutěžím ČAS:

ČAS zatím pracuje s variantou, kterou vyslovil náměstek ministra zdravotnictví R. Prymula, a to že si během letních prázdnin dokáže představit akce do 200 osob.

Zatím je v plánu pořádání MČR na 10 000m (předběžně 27.6.). Koncem července by proběhlo MČR ve vícebojích. Ligové soutěže by byly uzavřené (bez postupu a sestupu – bez baráží) a jednotlivá kola by byla samostatně pro muže a ženy. Pravděpodobná je redukce počtu atletů v závodě a v disciplínách. Termíny jsou prozatím tyto:

1. kolo I. a II. ligy 4. 7.,  2. kolo I. a II. ligy 18. 7. , 3. kolo I. a II. ligy  8. 8.

Extraliga:

1. kolo 4. 7. – se může krýt s DL Londýn

2. kolo 18. 7. – případně 1. kolo pokud se 4.7 nebude konat

MČR družstev 8. nebo 9. srpna – pro všechna družstva

V září se již počítá s uvolněním kapacit natolik, že proběhne MČR dorostu a juniorů, žactva a soutěže družstev mládeže.

S pozdravem

Petr Šarapatka -místopředseda PAS, Ondřej Šíp-předseda soutěžní komise, Petr Dubský- manažer PAS