Informace k přeborům Prahy juniorů, juniorek, mužů a žen

Do soutěže byli vybráni všichni závodící mimo Viktorie Ondrové Olymp (tyč)

Aktualizovaný časový pořad s úpravami najdete na  https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/44764  sekce propozice. Změna proběhla u oštěpu M+J a trojskoku Ž+Jky.

V přiloženém souboru naleznete výběr závodníků na Přebor Prahy dorostu žactva a dorostu.

Martin Smetana
technický delegát PP