Konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období od 1.7.2021 do 30.6.2022

Výbor PAS na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. a po podepsání smlouvy mezi Pražským atletickým svazem a Magistrátem hl. m. Prahy projednal návrh na konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období 2021/2022, který byl Zastupitelstvem hl. m. schválen ve výši 9 530 000 Kč, což je 59,54 % z požadované částky 16 005 000 Kč.

Návrh respektoval dřívější usnesení V-PAS a VH PAS, že v případě krácení předloženého návrhu bude grant u pražských oddílů/klubů využíván pouze na úhradu odměn trenérů a pořízení nezbytného vybavení.

Po připomínkách členů výboru a návrzích na úpravy výbor PAS schválil přidělit Grant hl. m. Prahy celkem 27 pražským oddílům/klubům na základě jejich žádosti s přihlédnutím k rozsahu činnosti (členská základna, počet mládežnických družstev v soutěžích, výkonnost mládežnické atletiky), využití a správné vyúčtování předešlých grantů.

Konečné schválené rozdělení mezi pražské oddíly/kluby je následující:

atletický klub / oddílpřidělená částka
ASK Slavia Praha, z.s.1 220 000 Kč
Atletika Človíček, z.s.250 000 Kč
Atletika Jižní Město z.s.435 000 Kč
Spartak Praha 4 z.s.995 000 Kč
SK ZŠ Jeseniova, z.s.715 000 Kč
TJ Dukla Praha, z.s.580 000 Kč
SK Kotlářka, z.s.365 000 Kč
USK Praha, spolek750 000 Kč
PSK OLYMP Praha, z.s.495 000 Kč
TJ Stodůlky Praha, z.s.410 000 Kč
AC Sparta Praha650 000 Kč
SK AKTIS PRAHA z. s.385 000 Kč
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady410 000 Kč
SC Olympia Radotín z.s.400 000 Kč
AC Praha 1890 z.s.220 000 Kč
ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.220 000 Kč
ŠSK při základní škole115 000 Kč
ŠAK NOVOBORSKÁ120 000 Kč
TJ Sokol Horní Počernice, spolek55 000 Kč
TJ Sokol I. Smíchov55 000 Kč
AŠK Mazurská, z. s115 000 Kč
ŠAKAL Kbely – ŠAK Albrechtická, z. s.100 000 Kč
AK Vega, z. s.105 000 Kč
SK Aritma Praha, z.s.130 000 Kč
VSK Fakulty tělesné výchovy a sportu, z.s.90 000 Kč
SK Míle, z. s.85 000 Kč
Český běžecký klub, z.s.60 000 Kč
celkem9 530 000 Kč

V souvislosti se schválením konečného rozdělení Grantu hl. m. Prahy V-PAS také projednal návrh textu nové realizační smlouvy. Smlouva výrazně zjednodušuje podmínky pro využití Grantu hl. m. Prahy v oddílech/klubech s tím, že odpovědnost za řádné využití je plně na rozhodnutí jejich statutárních orgánů. Oddíly/kluby budou mít možnost sami rozhodnout, jak schválenou částku využít s tím, že musí minimálně 60 % ze schválené částky použít na odměny trenérů a při pořizování sportovního materiálu nesmí cena za jeden kus překročit částku 40 000 Kč včetně DPH.

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů na Kladně

Tento vydařený šampionát přinesl mnoho úspěchů pražským oddílům. Do Prahy putovalo 12 republikových titulů a hned o 5 se postarali atleti PSK Olympu Praha. O jeden méně přidali atleti ASK Slavie (4 zlata), po jednom pak TJ Dukla, TJ Stodůlky, Jeseniova, Atletika Jižní Město a USK Praha. O zápis do historických tabulek šampionátu se postaral dorostenec Vojtech Sellner ze Stodůlek, když v trojskoku zapsal 14,86m a vytvořil tak nový rekord mistrovství.

Hned dvě zlata si přivezla Ester Bendová. Závodnice Olympu ovládla juniorské překážky, jak dlouhé tak krátké a na obou si připsala letošní nejlepší výkon kategorie (59,08 – 400m př. a 13,61 na 100m př.). Širokou sbírku medailí si odvezl dorostenecký slávista Jan Šulc, když ke zlatu ze 100m (11,03) přidal stříbro z 200m (21,59) i ze štafety 4x100m (42,90). Tři cenné kovy si odvezla i Barbora Křížová a to ze stejných disciplín, jako její slávistický kolega. Na 100m i 200m vybojovala bronz (12,09 a 24,88 – vše PB) a se svými parťačkami z Jeseniovy ovládly štafetu 4x100m. Stejnou medailovou sbírku si odvezla také slávistka Barbora Navrátilová. Ta si dva bronzy vybojovala na juniorských 100m a 400m překážkách (14,21 a 61,58) a zlato získala se štafetou 4x100m.

Do Prahy putovalo celkem 47 medailí. Alespoň jednu si připsalo hned 12 oddílů. V medailovém pořadí vévodí PSK Olymp, jehož atleti vybojovali 5 zlatých medailí. O největší sbírku se postarali ale závodníci Slavie, když do Edenu putovalo celkem 16 cenných kovů.

Hned následující víkend se atleti utkají o cenné kovy na republikovém šampionátu dospělých ve Zlíně.

Organizace závodů v nejbližším období

Vážení atleti, závodníci i funkcionáři všech pražských klubů, po včerejší schůzi výboru PAS si Vám dovolujeme poslat informace k organizaci jarní části atletické sezony 2021:

Prohlášení k organizaci závodů

Toto prohlášení je samozřejmě i součástí zápisu z jednání, jen jej, vzhledem k okolnostem, zveřejňujme v nejbližším možném termínu a samostatně. Výbor PAS se na své 3. schůzi dne 24.5.2021 usnesl na následujícím návrhu řešení jarní části sezóny:

výbor PAS doporučuje pražským oddílům  a klubům v závěru měsíce května a první červnový týden uspořádat, samozřejmě za dodržení aktuálně platných omezení proti šíření Covidu 19, maximální množství veřejných klubových závodů;

Následně od druhého červnového týdne po dalším teoretickém rozvolnění možného počtu sportujících na 500+ pro soutěže staršího žactva a starších a 300+ pro soutěže mladšího žactva, začít pořádat MPD, dle harmonogramu na měsíc červen, který zveřejňujeme v příloze a s nímž jsou již pořadatelé jednotlivých kol srozuměni. Nedojde-li k rozvolnění vypracuje výbor PAS další posun či úpravy termínové listiny;

Výbor PAS zvolil prioritu pořádní MPD před přebory jednotlivců z důvodu výrazného nedostatku výkonů pro reálný výběr závodníků na přebory Prahy jednotlivců (ty se pokusíme napasovat do termínové listiny letních, resp. podzimních měsíců). Jinými slovy, aby měli šanci závodit na přeborech nejen vybraní reprezentanti jako na výběrových mítincích ČAS, je třeba dát závodníkům prostor ke startům na klubových veřejných závodech či MPD, kde předvedou výkony na jejichž základě pak budou vybráni i ke startu na PP jednotlivců.  

Prioritou je pak zaměření I.kola MPD dorostu a juniorů zejména na věkově specifické disciplíny těchto kategorií, které není možné absolvovat na ligových soutěžích, z důvodu splnění limitu pro start na blížícím se MČR těchto kategorií.

V přiložené termínové listině zveřejňujeme pouze měsíc červen, a nad termínovkou dalších měsíců se znovu sejdeme.

Úhrady

Pražské oddíly/kluby, které přihlásily svá družstva do MPD v roce 2021 (poplatek měl být v původním termínu zaplacen do konce března 2021), uhradí na základě fakturace Pražského atletického svazu následující soutěžní poplatky, ponížené o počet kol MPD, která nemohla být realizována, vzhledem k proti Covidovým opatřením vlády ČR:

5 250 Kč za přihlášení družstva mužů

5 250 Kč za přihlášení družstva žen

4 500 Kč za přihlášení družstva žactva

3 375 Kč za přihlášení družstva mladšího žactva

3 000 Kč za přihlášení družstva juniorů

3 000 Kč za přihlášení družstva juniorek

3 000 Kč za přihlášení družstva dorostenců

3 000 Kč za přihlášení družstva dorostenek

Termín úhrady soutěžního poplatku za přihlášená družstva do MPD je 10. června 2021. Neuhrazení poplatku je důvodem k vyřazení družstva ze soutěže.
s pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí další Covidem ovlivněné sezony
Mgr. Petr Šarapatka – předseda výboru PAS;

Termínová listina

ZEMŘEL JAN JUREČKA, rozhodčí a pedagog

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustil náš milovaný a starostlivý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc, pan Jan Jurečka
Zemřel po dlouhé těžké nemoci v sobotu dne 15. května 2021 ve věku 91 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 21. května 2021 v 10.20 hodin v Nové obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.
Za projevy soustrasti děkujeme.

Jan Jurečka, prom. ped., se narodil 5. 5. 1930 v Praze. Byl členem Slavie Nymburk, Lokomotivy Kolín a Dukly Praha. Byl učitelem a vedoucím katedry Tyršova ústavu a ústřední školy ČSTV, jako sportovní pedagog pracoval v Alžíru (1969-72).

Od poloviny 50. do konce 60. let pracoval střídavě či paralelně jako člen běžecké komise trenérské rady, metodické komise či trenérské rady Středočeského kraje. Významné bylo jeho působení na poli rozhodčích, byl členem komisí na různých úrovních (krajské, české, federální) byl od roku 1972. Byl ústředním rozhodčím, ale i ITO EAA, vedl kursy rozhodčích a připravil pro ně školící skripta. Zpracoval část běhy a chůze pro skripta trenérů a také publikoval „L´initiation en athlétisme“ francouzsky v Alžíru 1972 a „Athletes in action“ anglicky část o 3000 m př. v Londýně 1985.

Vyjádření výboru PAS k organizaci závodů

Výbor Pražského atletického svazu se plně v souladu s oznámením ČAS https://www.atletika.cz/…zi/ rozhodl – zatím do 15.5.2021 nepořádat žádné atletické závody. Brožura PAS je připravena, ale jak jsme Vás informovali již dříve, vyčká výbor PAS s jejím zveřejněním, až do první možné chvíle, kdy bude umožněno pořádání závodů a budou jasně dané termíny ČAS.  Brožura PAS pak bude zveřejněna i se změnami vyplývajícími z možných přesunů, či rušení termínů připravovaných závodů. Situaci budeme sledovat a reagovat dle platných vládních nařízení.

Vzniklá situace nás samozřejmě velmi mrzí a pevně doufáme, že se nám podaří u atletiky udržet i tu část závodníků, kterým nejsou určeny výběrové reprezentační meetingy alespoň testováním výkonnosti na trénincích v jednotlivých klubech, měřenými tréninky a dalšími motivačními tréninkovými prostředky oživujícími soutěživost a nahrazujícími vzájemné soupeření v atletice, samozřejmě vždy za dodržení aktuálně platných opatření.

Děkujeme za pochopení za výbor PAS: Mgr. Petr Šarapatka – předseda PAS

SK ZŠ Jeseniova hledá budoucí členy sportovních tříd a nadšené sportovce!

Pokud máte rádi sport, pak Jeska čeká právě na Vás. I přes nepříznivou situaci pro sport, se na rok 2021/2022 bude otevírat nová sportovní třída (6.C), která bude pokračovat ve více jak šedesáti leté sportovní tradici našeho malého, ale úspěšného oddílu.

Přijímací řízení je zatím plánováno na 12. 5. 2021. Více informací na https://www.jeseniova.cz/sportovni-tridy/