Zemřel Milan Gála starší – zakladatel SK Jeseniova bez šesti dnů se dožil 91 let

Narodil se 31.1.1932 v Předmostí u Přerova. S atletikou začínal v TJ Přerovské strojírny, po přestěhování do Prahy závodil za VŠ Praha pod vedením Emila Dostála. V roce 1960 přichází na Žižkov a zakládá při TJ Stadion Žižkov atletický oddíl. V roce 1962 se oddíl stěhuje na nově vznikající hřiště ZDŠ Jeseniova, které pomáhal stavět. Založil tradici „zelené hradby“ stromů, která hřiště obklopuje. V roce 1972 vznikají na ZDŠ Jeseniova sportovní třídy, které od jejich vzniku vedl. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl dlouholetým členem sportovně technické komise Pražského atletického svazu. V těchto letech pořádá stovky žákovských závodů na hřišti při základní škole i jinde.  K atletice přivedl stovky dětí, které za svoji kariéru trénoval. Mezi jeho významné odchovance patří desetibojař s osobním rekordem 8 314 b. Jan Poděbradský, oštěpař, několikanásobný mistr Švýcarska Jiří Cettl s osobním rekordem 84,16 m (starý typ oštěpu), Petr Horn vícenásobný mistr republiky ve víceboji, Petr Svěcený úspěšný sportovní komentátor a další. V roce 2011 obdržel cenu Fair Play Českého olympijského výboru za celoživotní práci ve sportu.

Poslední rozloučení proběhne ve středu 1.2. ve 12,00 hod.  v Malé obřadní síni krematoria Strašnice

Čest jeho památce.

Info k VZ mladšího žactva (25.1.2023, Juliska – tunel)

V přiloženém excelu najdete rozdělení do jednotlivých skupin. Prosíme všechny trenéry o prostudování. 

Došlo k úpravě časového pořadu, který byl vzhledem k počtu přihlášených upraven – prodloužen. Dálka se bude skákat zároveň na dvou rozběžištích. 

17:00 60př Žcm

17:00 dálky Žkm1, Žkm2

17:25 60př Žkm1

17:45 60př Žkm2

18:10 60m Žcm1

18:20 dálka Žkm3, Žkm4

18:30 60m Žcm2

18:50 60m Žkm1

19:10 60m Žkm2

19:30 60m Žkm3

Připomínáme, že vstup rodičů je vzhledem ke kapacitním omezením tunelu zakázán.

Startovné je potřeba uhradit nejpozději 40 minut před startem a je zároveň bráno jako prezentace závodníka na disciplínu.

Přihlašování na místě je možné nejpozději 40 minut před startem a je zpoplatněno částkou 200 Kč za jeden start.

V případě dotazů pište na email řediteli závodů P. Javůrka: rreal@atlas.cz nebo telefonicky 734 419 472.

Info k Přeborům Prahy ve vícebojích (Strahov 7.-8.1.2023)

K závodu nebyly vybrány závodnice označené červeně v kategorii starších žákyň v přiloženém souboru.

Zeleně označené závodnice mají právo startu pouze pokud se některá s prezentovaných závodnic neprezentuje v den závodu nebo neproběhne odhláška během pátku 6.1.2023.

Informaci o stavu odhlášených je možno získat dne 6.1.2023 po 20:00 hodině na telefonu 60269990.

Odhlášky závodících prosím co nejdříve na telefon 602699900 nebo mailem na msmetana@atletika.cz

Veškeré potřebné informace najdete v propozicích závodu. 

S pozdravem.

Martin Smetana-řídící závodu

Pražská halová brožura

Na webu PASu naleznete halovou brožuru PAS a to v sekci KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ – HALA.

zde: https://atletikapas.cz/?page_id=93

Halová brožura PAS 2023 I. část nebude vydána v papírové podobě, ale stejně
jako nakonec v sezoně letní bude zveřejněna v elektronické podobě jako stále se měnící, živý materiál.