Konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období od 1.7.2020 do 30.6.2021

Výbor na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. a po podepsání smlouvy mezi Pražským atletickým svazem a Magistrátem hl. m. Prahy projednal návrh pracovní skupiny na konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období 2020/2021, který byl Zastupitelstvem hl. m. schválen ve výši 9 890 000 Kč, což je 64,32 % z požadované částky 15 379 666 Kč.

Návrh pracovní skupiny respektoval dřívější usnesení V-PAS a VH PAS, že v případě krácení předloženého návrhu bude grant u pražských oddílů/klubů využíván pouze na úhradu odměn trenérů a pořízení nezbytného vybavení.

Po připomínkách členů výboru a návrzích na úpravy výbor PAS schválil přidělit Grant hl. m. Prahy celkem 25 pražským oddílům/klubům na základě jejich žádosti s přihlédnutím k rozsahu činnosti (členská základna, počet mládežnických družstev v soutěžích, výkonnost mládežnické atletiky), využití a správné vyúčtování předešlých grantů.

Konečné schválené rozdělení mezi pražské oddíly/kluby je následující:

ASK Slavia Praha                       1 215 000 Kč

Spartak Praha 4                        974 000 Kč

SK ZŠ Jeseniova                       916 000 Kč

Univerzitní sportovní klub          843 000 Kč

Athletic Club Sparta Praha         760 000 Kč

TJ Dukla Praha                         610 000 Kč

Atletika Jižní Město                    570 000 Kč

PSK Olymp Praha                      507 000 Kč

SK Kotlářka Praha                     445 000 Kč

SC Olympia Radotín                   400 000 Kč

TJ Stodůlky Praha                     390 000 Kč

SK Aktis Praha                          387 000 Kč

Atletika Človíček                       301 000 Kč

TJ Sokol Královské Vinohrady    257 000 Kč

AC Praha 1890                          233 000 Kč

Atletika Hostivař                       200 000 Kč

ŠAK Novoborská                       160 000 Kč

SK Aritma Praha                        160 000 Kč

AŠK Újezd nad Lesy                  160 000 Kč

AK Vega                                   107 000 Kč

Šakal Kbely                               80 000 Kč

AŠK Mazurská                           55 000 Kč

SK Míle                                     55 000 Kč

VSK FTVS                                 55 000 Kč

Český běžecký klub                   50 000 Kč

V souvislosti se schválením konečného rozdělení Grantu hl. m. Prahy V-PAS také projednal návrh textu nové realizační smlouvy. Smlouva výrazně zjednodušuje podmínky pro využití Grantu hl. m. Prahy v oddílech/klubech s tím, že odpovědnost za řádné využití je plně na rozhodnutí jejich statutárních orgánů. Oddíly/kluby budou mít možnost sami rozhodnout, jak schválenou částku využít s tím, že musí minimálně 60 % ze schválené částky použít na odměny trenérů a při pořizování sportovního materiálu nesmí cena za jeden kus překročit částku 40 000 Kč včetně DPH.

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

Již 15. ročník tradičního lesního závodu Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou se letos uskuteční
v náhradním termínu, v sobotu, 03.10. 2020 na tradičním místě na kraji Klánovického lesa u Blatova.
Přijďte ochutnat atmosféru tohoto krásného závodu a staňte se jeho součástí.
Těšíme se na Vás!
Michal Augusta, ŠSK Újezd nad lesy

Propozice: