Výběr závodníků na Přebor Prahy mladšího žactva

Vážení trenéři,

V přiloženém souboru naleznete výběr závodníků na Přebor Prahy mladšího žactva.

Červeně vyznačení závodící nebyli vybráni do soutěže. Modře vyznačení závodící s popisem náhradníci či náhradnice mají nárok na start pouze za předpokladu, že ti kteří byli vybráni se nedostaví k soutěži.

Martin Smetana-technický delegát PP

Tel: 602699900

Upozornění k přeborům Prahy mladšího žactva

Na přeboru Prahy mladšího žactva nebudou otevřeny šatny. Účastníci by měli přijít už převlečeni po sportovního, případné převlékání je možné jen na tribuně, kde je nutno dodržovat protiepidemiologická pravidla.

Petr Behenský, ředitel soutěže

Doplnění pravidel o startu při finále A MPD staršího žactva

Ve finále dochází k úpravě počtu disciplín, ve kterých mohou žáci nastoupit. Stejně jako při mistrovství Čech nebo Mistrovství republiky můžou žáci a žákyně nastoupit max. ve 3 disciplínách (3 individuální / 2 individuální a 1 štafeta, 1 individuální a 2 štafety).

Dále bude umožněno závodníkům z pražských oddílů, které se do finále neprobojovali, startovat mimo bodování za účelem splnění výkonu pro nominaci na MČR. Povolení startu je čistě na posouzení řídícího pracovníka.