Úprava vnitřního předpisu PAS o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení rozhodčích v PAS

Český atletický svaz vydal v prosinci novou směrnici o rozhodčích, na kterou navazuje nový sazebník poplatků který je platný na soutěže ČAS – https://www.atletika.cz/o-nas/predpisy/

Na základě této změny vydal ČAS doporučení krajským atletickým svazům k úpravě vnitřních předpisů o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení rozhodčích. Výbor PAS na tuto výzvu reagoval vydáním Vnitřního předpisu PAS o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení rozhodčích v PAS.

Halová sezona bez závodů pod patronací PAS

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se výbor PAS rozhodl v letošní halové sezoně neuskutečnit žádné přebornické soutěže ani veřejné závody. Děkujeme za pochopení.

Trenérům a závodníkům doporučujeme sledovat stránky ČAS, na kterých se zveřejňují aktuální informace o konaných závodech a jejich podmínkách.