Organizace závodů v nejbližším období

Vážení atleti, závodníci i funkcionáři všech pražských klubů, po včerejší schůzi výboru PAS si Vám dovolujeme poslat informace k organizaci jarní části atletické sezony 2021:

Prohlášení k organizaci závodů

Toto prohlášení je samozřejmě i součástí zápisu z jednání, jen jej, vzhledem k okolnostem, zveřejňujme v nejbližším možném termínu a samostatně. Výbor PAS se na své 3. schůzi dne 24.5.2021 usnesl na následujícím návrhu řešení jarní části sezóny:

výbor PAS doporučuje pražským oddílům  a klubům v závěru měsíce května a první červnový týden uspořádat, samozřejmě za dodržení aktuálně platných omezení proti šíření Covidu 19, maximální množství veřejných klubových závodů;

Následně od druhého červnového týdne po dalším teoretickém rozvolnění možného počtu sportujících na 500+ pro soutěže staršího žactva a starších a 300+ pro soutěže mladšího žactva, začít pořádat MPD, dle harmonogramu na měsíc červen, který zveřejňujeme v příloze a s nímž jsou již pořadatelé jednotlivých kol srozuměni. Nedojde-li k rozvolnění vypracuje výbor PAS další posun či úpravy termínové listiny;

Výbor PAS zvolil prioritu pořádní MPD před přebory jednotlivců z důvodu výrazného nedostatku výkonů pro reálný výběr závodníků na přebory Prahy jednotlivců (ty se pokusíme napasovat do termínové listiny letních, resp. podzimních měsíců). Jinými slovy, aby měli šanci závodit na přeborech nejen vybraní reprezentanti jako na výběrových mítincích ČAS, je třeba dát závodníkům prostor ke startům na klubových veřejných závodech či MPD, kde předvedou výkony na jejichž základě pak budou vybráni i ke startu na PP jednotlivců.  

Prioritou je pak zaměření I.kola MPD dorostu a juniorů zejména na věkově specifické disciplíny těchto kategorií, které není možné absolvovat na ligových soutěžích, z důvodu splnění limitu pro start na blížícím se MČR těchto kategorií.

V přiložené termínové listině zveřejňujeme pouze měsíc červen, a nad termínovkou dalších měsíců se znovu sejdeme.

Úhrady

Pražské oddíly/kluby, které přihlásily svá družstva do MPD v roce 2021 (poplatek měl být v původním termínu zaplacen do konce března 2021), uhradí na základě fakturace Pražského atletického svazu následující soutěžní poplatky, ponížené o počet kol MPD, která nemohla být realizována, vzhledem k proti Covidovým opatřením vlády ČR:

5 250 Kč za přihlášení družstva mužů

5 250 Kč za přihlášení družstva žen

4 500 Kč za přihlášení družstva žactva

3 375 Kč za přihlášení družstva mladšího žactva

3 000 Kč za přihlášení družstva juniorů

3 000 Kč za přihlášení družstva juniorek

3 000 Kč za přihlášení družstva dorostenců

3 000 Kč za přihlášení družstva dorostenek

Termín úhrady soutěžního poplatku za přihlášená družstva do MPD je 10. června 2021. Neuhrazení poplatku je důvodem k vyřazení družstva ze soutěže.
s pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí další Covidem ovlivněné sezony
Mgr. Petr Šarapatka – předseda výboru PAS;

Termínová listina

ZEMŘEL JAN JUREČKA, rozhodčí a pedagog

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustil náš milovaný a starostlivý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc, pan Jan Jurečka
Zemřel po dlouhé těžké nemoci v sobotu dne 15. května 2021 ve věku 91 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 21. května 2021 v 10.20 hodin v Nové obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.
Za projevy soustrasti děkujeme.

Jan Jurečka, prom. ped., se narodil 5. 5. 1930 v Praze. Byl členem Slavie Nymburk, Lokomotivy Kolín a Dukly Praha. Byl učitelem a vedoucím katedry Tyršova ústavu a ústřední školy ČSTV, jako sportovní pedagog pracoval v Alžíru (1969-72).

Od poloviny 50. do konce 60. let pracoval střídavě či paralelně jako člen běžecké komise trenérské rady, metodické komise či trenérské rady Středočeského kraje. Významné bylo jeho působení na poli rozhodčích, byl členem komisí na různých úrovních (krajské, české, federální) byl od roku 1972. Byl ústředním rozhodčím, ale i ITO EAA, vedl kursy rozhodčích a připravil pro ně školící skripta. Zpracoval část běhy a chůze pro skripta trenérů a také publikoval „L´initiation en athlétisme“ francouzsky v Alžíru 1972 a „Athletes in action“ anglicky část o 3000 m př. v Londýně 1985.