Informace pořadatele k VZ dospělých (PRAHA-STROMOVKA 29.1.2022)

Všichni přihlášení závodící mimo závodnice Lucie Hájkové 400 m TJ Slavoj BANES Pacov byli vybráni do soutěže.

Případné odhlášky, škrty prosím co nejdříve nahlásit mailem na adresu: msmetana@atletika.cz případně telefonicky na tel: 602699900.

Připomínáme, že podmínkou pro účast na závodech je platný negativní PCR test ne starší 72 hodin a to pro všechny účastníky (závodníky, rozhodčí, trenéry a pořadatele.)

S pozdravem za pořadatele.

Martin Smetana-technický delegát

PSK Olymp Praha

Informace pořadatele k VZ žactva Praha-Stromovka 25.1.2022

V příloze naleznete výběr vybraných závodníků a závodnic na úterní VZ žactva na Olympu za pořadatelství PSK Olymp Praha.

V přiloženém souboru červeně označení závodící nebyli vybráni do soutěže.

Připomínáme, že podmínkou pro účast na závodech je platný negativní PCR test ne starší 72 hodin a to pro všechny účastníky (závodníky, rozhodčí, trenéry a pořadatele.)

S pozdravem za pořadatele.

Martin Smetana – PSK Olymp Praha

Vstup do budovy haly na Strahově v době tréninku

Vstup do zázemí přetlakové haly na Strahově – šatny apod. je možný nejdříve v 17:00 pro ty, co se chtějí rozcvičit venku, případně počkat v šatnách. Dříve nebudou atleti trénující v časech vyhrazených PASem vpuštěni.
Děkujeme za pochopení
Správce haly

Veřejné závody žactva – PSK Olymp

Oddíl PSK Olymp Praha pořádá 25.1. veřejné závody žactva. Přihlášky se uzavírají dne 22.1.2022 v 22:00 hodin. Případný výběr, pokud bude, bude zveřejněn dne 23.2.2022.

Seznam disciplín, propozice a další info na stránkách webu www.atletika.cz

Přístup na závody : absolvovaný negativní PCR test ne starší 72 hodin od odběru vzorku.

Přihlášky atletických oddílů/klubu k činnosti pro rok 2022

Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2022 (dále jen „přihláška“) je možné podávat v termínu od 7. do 31. 1. 2022. Oddíly/kluby přihlášky podávají v evidenčním systému ČAS na adrese: http://registr.atletika.cz. Stručný návod k evidenčnímu systému ČAS je ke stažení zde

Celkové počty členů oddílu/klubu, počty registrovaných atletů v části 3 a celkové počty trenérů a rozhodčích v části 4 přihlášky oddíl/klub nevyplňuje. Tyto počty jsou automaticky načteny podle skutečného stavu v evidenčním systému ČAS k 31. 12. 2021.

Žádáme o kontrolu údajů uvedených v přihlášce v části 2 – Informace o TJ/SK nebo klubu a v části 5 – Údaje o stadionu v užívání oddílu/klubu.

V případě změny v Oddílovém a klubovém oblečení proveďte tuto aktualizaci v části 6 přihlášky.

Připomínáme, že typy členství trenér a rozhodčí jsou výhradně ve správě ČAS, oddíl/klub je nemůže editovat/zakládat/mazat, jsou pro něj dostupné pouze k nahlédnutí a kontrole. Pokud by oddíl/klub měl zájem o provedení změn v databázi trenérů či rozhodčích, zašle požadavek na ČAS na adresu: dkolinger@atletika.cz pro změnu u trenérů či na adresu: omaresova@atletika.cz pro změnu u rozhodčích.

V Praze, dne 12. 1. 2022RNDr. Ladislav Kňákal
předseda Organizační komise ČAS

Veřejné závody 11.1.2022 Stromovka-oznámení pořadatele

V příloze naleznete seznam vybraných závodníků na veřejné závody žactva. Červeně vyznačení závodící nebyli vybráni do soutěže.

Důrazně upozorňujeme, že přístup na závody budou mít pouze ti kteří předloží negativní PCR test ne starší 72 hodin! Týká se trenérů, závodníků, rozhodčích i pořadatelů.

Veškeré informace k závodu najdete v propozicích na webu ČAS.

Děkuji.

Za pořadatele.

Martin Smetana