Konečná nominace družstva Prahy pro mezikrajové utkání mladšího žactva

Nominováni byli vždy první dva závodníci z přeborů Prahy mladšího žactva. Komise mládeže PAS následně donominovala následující závodníky. Pro nominaci se brala v potaz předpokládaná prospěšnost závodníka pro družstvo, včetně možného startu ve štafetě. Někteří závodníci, kteří si vybojovali nominaci na Přeboru Prahy pouze v jedné disciplíně, byli nominováni i na druhou disciplínu. Konečná nominace tedy vypadá následovně. Pro přehlednost jsou dodatečně nominovaní závodníci označeni červeně.

Radek Bártl
Vedoucí komise PAS

Nominace závodníků PAS:

Nominační dopis s informacemi o organizaci