Konečná nominace družstva Prahy pro mezikrajové utkání mladšího žactva

Nominováni byli vždy první dva závodníci z přeborů Prahy mladšího žactva. Komise mládeže PAS následně donominovala následující závodníky. Pro nominaci se brala v potaz předpokládaná prospěšnost závodníka pro družstvo, včetně možného startu ve štafetě. Někteří závodníci, kteří si vybojovali nominaci na Přeboru Prahy pouze v jedné disciplíně, byli nominováni i na druhou disciplínu. Konečná nominace tedy vypadá následovně. Pro přehlednost jsou dodatečně nominovaní závodníci označeni červeně.

Radek Bártl
Vedoucí komise PAS

Nominace závodníků PAS:

Info k přeboru Prahy mladšího žactva dne 15-16.9.2021 Hostivař – výběr závodníků

Vážení trenéři,

byl provedený výběr TD na Přebor Prahy mladšího žactva konaného ve dnech 15-16.9.2021 na stadionu Hostivař za pořadatelství Atletiky Hostivař.

V přiloženém souboru naleznete výběr závodníků na Přebor Prahy mladšího žactva.

Červeně vyznačení závodící nebyli vybráni do soutěže.

Žlutě vyznačení závodící s popisem náhradníci či náhradnice s pořadovým číslem mají nárok na start pouze za předpokladu, že se někdo z vybraných závodících nedostaví k soutěži.

Pozice náhradníka negarantuje start v soutěži v případě plné obsazenosti závodu.

Veškeré informace k závodu najdete v propozicích na webu ČAS.

Děkuji

Martin Smetana-technický delegát PP

Tel: 602699900

Nominační kritéria na Mezikrajové utkání mladšího žactva

V úterý 28.9. 2021 se uskuteční Mezikrajové utkání mladšího žactva. Družstvo Prahy pojede do Písku. Soutěžit se bude v těchto disciplínách: 60m, 150m, 1000m (pouze chlapci), 600m (pouze dívky), 60m přek., výška, dálka, koule, oštěp, 4x60m, 8x200m (smíšená štafeta).  Nominace našeho družstva bude tvořena na základě výsledků z Přeboru Prahy, a to následujícím způsobem:

V každé uvedené individuální disciplíně si právo startu vybojují první dva závodníci/závodnice z Přeboru Prahy. Pro závod v běhu na 1000m chlapců a 600m dívek budou nominování první dva z běhu na 800m. Pro závod v hodu oštěpem budou nominováni první dva v kriketu. Další závodníci budou donominováni na základě předpokládané prospěšnosti družstvu. Konečná nominace bude zveřejněna na webu PAS nejpozději do neděle 19.9.

Oznámení technického delegáta – Finále A MPD st. žactva – Praha

Na základě rozhodnutí technického delegáta došlo ve finále A MPD st. žactva – Praha nebyly k soutěži vybrány tyto závodnice v disciplíně – žákyně, hod oštěpem 500g:

Maříková Anežka             07           PSK Olymp Praha

Marešová Barbora          06           Spartak Praha 4

Vorlová Evelína                 07           Spartak Praha 4

Štefulíková Emma           07           A. C. Sparta Praha

Dále v případě nevyškrtnutí některé závodnice z disciplíny 150m do 10:00, nebude závodnice Ema Valentová vybrána k této disciplíně. Nevybrané závodnice mohou být přeřazeny do některé volné disciplíny.

V příloze naleznete další doplňující informace.

Petr Dubský

TD Finále A MPD st. žactva

Oznámení technického delegáta

POZVANKA NA JBL JUMP FEST

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na 8. a 9. septembra, kdy organizujeme v Kosiciach JBL JUMP FEST.

Program sme rozsirili aj o U18 a U23 v dialke, 60 yardov a 60 yardov prekazok, resp. rocniky 2008-2011 dtto.

Vsetko o pretekoch na www.jumpfest.sk

Su to dost specialne preteky…

Mame vynimku z povinnosti karanteny pre zahr. pretekarov.

Propozicie v prilohe.

dik a pekny den

Stano

Propozície U18 a U23_ 8.9.2021

Propozície V4 a kluby JBL JUMP FEST 9.9.2021 fin

Soutěže na podzim

V podzimní části sezony se opět rozjedou soutěže družstev. Rozdělení družstev do semifinálových a finálových skupin naleznete na těchto stránkách v sekci soutěží družstev.

Pozor, došlo ke dvěma změnám. První je spojení finále B a C družstev staršího žactva. Obě finále se uskuteční najednou na stadionu Kotlářka a to v pondělí 6. září.

Další změnou je posunutí uzávěrky přihlášek pro finále A staršího žactva. Přihlášky se uzavírají v pátek 3.9. ve 22:00.

Podrobnosti k soutěžím se dočtete v brožuře PAS ZDE

Informace k přeboru Prahy dospělých a juniorských kategorií 8-9.7.2021 Slavia-Eden

Dobrý den.

V přiloženém souboru naleznete výběr závodníků na Přebor Prahy dospělých a juniorských kategorií.

Všichni přihlášení závodníci byli vybráni do soutěží.

Mimopražské účastníky byl rád upozornil, že startovné za disciplíny ke kterým jste byli vybráni musí být zaplaceno před zahájením soutěže.

Na základě počtu přihlášených byly upraveny časy startů takto: 1500 m M+J jeden závod posun z 18:20 na 18:30 hodin, Dálka Jky posun z 17:35 na 17:15 hodin, 400 m př. M + J jeden běh posun na 17:40, 800 m Ž+Jky 1 běh v 18:30 hodin.

Všechny časy jsou již upraveny v časovém pořadu v propozicích.

Veškeré informace k závodu najdete v propozicích na webu ČAS.

Děkuji

Martin Smetana-technický delegát PP

Tel: 602699900

Vybraní závodníci na Přebory Prahy

Dobré odpoledne.

V přiloženém souboru naleznete výběr závodníků na Přebor Prahy dorostu a staršího žactva.

Červeně vyznačení závodící nebyli vybráni do soutěže.

Žlutě vyznačení závodící s popisem náhradníci či náhradnice s pořadovým číslem mají nárok na start pouze za předpokladu, že se někdo z vybraných závodících nedostaví k soutěži.

Pozice náhradníka negarantuje start v soutěži v případě plné obsazenosti závodu.

Mimopražské účastníky byl rád upozornil, že startovné za disciplíny ke kterým jste byli vybráni musí být zaplaceno před zahájením soutěže.

Na základě počtu přihlášených byly upraveny časy startů takto: Kladivo 5 kg Dci- 18:35, závod na 3000 m všech kategorií poběží najednou v čase 19:10, Disk 0,75kg Žky – 18:00 hodin a běhy na 800 m Žci – 17:25, Dky – 17:40, Dci – 17:45. Všechny časy jsou již upraveny v časovém pořadu v propozicích.

Veškeré informace k závodu najdete v propozicích na webu ČAS.

Děkuji

Martin Smetana-technický delegát PP

Tel: 602699900

Konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období od 1.7.2021 do 30.6.2022

Výbor PAS na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. a po podepsání smlouvy mezi Pražským atletickým svazem a Magistrátem hl. m. Prahy projednal návrh na konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období 2021/2022, který byl Zastupitelstvem hl. m. schválen ve výši 9 530 000 Kč, což je 59,54 % z požadované částky 16 005 000 Kč.

Návrh respektoval dřívější usnesení V-PAS a VH PAS, že v případě krácení předloženého návrhu bude grant u pražských oddílů/klubů využíván pouze na úhradu odměn trenérů a pořízení nezbytného vybavení.

Po připomínkách členů výboru a návrzích na úpravy výbor PAS schválil přidělit Grant hl. m. Prahy celkem 27 pražským oddílům/klubům na základě jejich žádosti s přihlédnutím k rozsahu činnosti (členská základna, počet mládežnických družstev v soutěžích, výkonnost mládežnické atletiky), využití a správné vyúčtování předešlých grantů.

Konečné schválené rozdělení mezi pražské oddíly/kluby je následující:

atletický klub / oddílpřidělená částka
ASK Slavia Praha, z.s.1 220 000 Kč
Atletika Človíček, z.s.250 000 Kč
Atletika Jižní Město z.s.435 000 Kč
Spartak Praha 4 z.s.995 000 Kč
SK ZŠ Jeseniova, z.s.715 000 Kč
TJ Dukla Praha, z.s.580 000 Kč
SK Kotlářka, z.s.365 000 Kč
USK Praha, spolek750 000 Kč
PSK OLYMP Praha, z.s.495 000 Kč
TJ Stodůlky Praha, z.s.410 000 Kč
AC Sparta Praha650 000 Kč
SK AKTIS PRAHA z. s.385 000 Kč
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady410 000 Kč
SC Olympia Radotín z.s.400 000 Kč
AC Praha 1890 z.s.220 000 Kč
ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.220 000 Kč
ŠSK při základní škole115 000 Kč
ŠAK NOVOBORSKÁ120 000 Kč
TJ Sokol Horní Počernice, spolek55 000 Kč
TJ Sokol I. Smíchov55 000 Kč
AŠK Mazurská, z. s115 000 Kč
ŠAKAL Kbely – ŠAK Albrechtická, z. s.100 000 Kč
AK Vega, z. s.105 000 Kč
SK Aritma Praha, z.s.130 000 Kč
VSK Fakulty tělesné výchovy a sportu, z.s.90 000 Kč
SK Míle, z. s.85 000 Kč
Český běžecký klub, z.s.60 000 Kč
celkem9 530 000 Kč

V souvislosti se schválením konečného rozdělení Grantu hl. m. Prahy V-PAS také projednal návrh textu nové realizační smlouvy. Smlouva výrazně zjednodušuje podmínky pro využití Grantu hl. m. Prahy v oddílech/klubech s tím, že odpovědnost za řádné využití je plně na rozhodnutí jejich statutárních orgánů. Oddíly/kluby budou mít možnost sami rozhodnout, jak schválenou částku využít s tím, že musí minimálně 60 % ze schválené částky použít na odměny trenérů a při pořizování sportovního materiálu nesmí cena za jeden kus překročit částku 40 000 Kč včetně DPH.