Výběr soutěžících PP mladší žactvo Sparta Praha 9-10.6.2019

Na základě rozhodnutí technického delegáta Přeboru Prahy mladšího žactva konaného ve dnech 9-10.6.2019 na Spartě nebyly červeně vyznačení závodníci a závodnice v přiloženém

souboru vybráni k soutěži. Zeleně vyznačení startující náhradníci mají nárok na start pouze pokud se

k soutěži neprezentuje někdo z vybraných soutěžících v den závodu.

Přílohou soubor s nevybranými závodníky a závodnicemi.

Pokud budete vědět, že někteří přihlášení vaši závodníci nebudou z důvodu nemoci, zranění apod.

startovat, prosím co nejdříve nahlásit TD na níže uvedený telefon.

Seznam ke stažení

Martin Smetana-Technický delegát Přeboru Prahy.

Tel: 602 699 900