Rozhodnutí technického delegáta Přeboru Prahy staršího žactva konaného ve dnech 13-14.6.2019

Na základě rozhodnutí technického delegáta Přeboru Prahy staršího žactva konaného ve dnech 13-14.6.2019 na Děkance

nebyly červeně vyznačení závodníci a závodnice v přiloženém souboru vybráni k soutěži.

Přílohou soubor s nevybranými závodníky a závodnicemi.

Pokud budete vědět, že někteří přihlášení vaši závodníci nebudou z důvodu nemoci, zranění

apod. startovat, prosím co nejdříve nahlásit TD na níže uvedený telefon.

Soubor ke stažení

Děkuji

Martin Smetana-Technický delegát Přeboru Prahy.

Tel: 602 699 900