Informace k přeboru Prahy dospělých a juniorských kategorií 8-9.7.2021 Slavia-Eden

Dobrý den. V přiloženém souboru naleznete výběr závodníků na Přebor Prahy dospělých a juniorských kategorií. Všichni přihlášení závodníci byli vybráni do soutěží. Mimopražské účastníky byl rád upozornil, že startovné za disciplíny ke kterým jste byli vybráni musí být zaplaceno před zahájením soutěže. Na základě počtu přihlášených byly upraveny časy startů takto: 1500 m M+J jeden závod posun … Read more

Vybraní závodníci na Přebory Prahy

Dobré odpoledne. V přiloženém souboru naleznete výběr závodníků na Přebor Prahy dorostu a staršího žactva. Červeně vyznačení závodící nebyli vybráni do soutěže. Žlutě vyznačení závodící s popisem náhradníci či náhradnice s pořadovým číslem mají nárok na start pouze za předpokladu, že se někdo z vybraných závodících nedostaví k soutěži. Pozice náhradníka negarantuje start v soutěži v případě plné obsazenosti závodu. Mimopražské účastníky … Read more

Konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období od 1.7.2021 do 30.6.2022

Výbor PAS na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. a po podepsání smlouvy mezi Pražským atletickým svazem a Magistrátem hl. m. Prahy projednal návrh na konečné rozdělení Grantu hl. m. Prahy pro období 2021/2022, který byl Zastupitelstvem hl. m. schválen ve výši 9 530 000 Kč, což je 59,54 % z požadované částky 16 005 000 Kč. Návrh respektoval dřívější usnesení V-PAS a … Read more

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů na Kladně

Tento vydařený šampionát přinesl mnoho úspěchů pražským oddílům. Do Prahy putovalo 12 republikových titulů a hned o 5 se postarali atleti PSK Olympu Praha. O jeden méně přidali atleti ASK Slavie (4 zlata), po jednom pak TJ Dukla, TJ Stodůlky, Jeseniova, Atletika Jižní Město a USK Praha. O zápis do historických tabulek šampionátu se postaral … Read more

Soutěžní brožura PAS 2021

Výbor PAS zveřejňuje oficiální soutěžní brožuru PAS platnou od 4. června. Pozdní vydání bylo zapříčiněno nejasnou situací kolem epidemie a vládních nařízení, kdy se do poslední chvíle nevědělo, zda a za jakých podmínek bude možné pořádat amatérské soutěže. Děkujeme za pochopení Výbor PAS

Organizace závodů v nejbližším období

Vážení atleti, závodníci i funkcionáři všech pražských klubů, po včerejší schůzi výboru PAS si Vám dovolujeme poslat informace k organizaci jarní části atletické sezony 2021: Prohlášení k organizaci závodů Toto prohlášení je samozřejmě i součástí zápisu z jednání, jen jej, vzhledem k okolnostem, zveřejňujme v nejbližším možném termínu a samostatně. Výbor PAS se na své 3. schůzi dne 24.5.2021 usnesl na následujícím … Read more

ZEMŘEL JAN JUREČKA, rozhodčí a pedagog

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustil náš milovaný a starostlivý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc, pan Jan JurečkaZemřel po dlouhé těžké nemoci v sobotu dne 15. května 2021 ve věku 91 let.S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 21. května 2021 v 10.20 hodin v Nové obřadní síni v Praze na Olšanských … Read more