Informace TD k přeboru Prahy ml. žactva 28.2. a 1.3. – Stromovka

Věnujte prosím pozornost informacím k PP ml. žactva.
Vzhledem k velkému počtu přihlášených byly upraveny počty startujících v jednotlivých disciplínách.

Zeleně zvýraznění atleti jsou zařazeni do soutěže. Červeně označení závodnící(ce) nebyli do soutěže zařazení. Náhradníci nejsou.

Vzhledem k úpravě startujících došlo 1. den k úpravě časového pořadu – aktuální časový pořad naleznete v příloze.

Mimopražští závodníci a závodnice startují bez nároku na finále.

Štafety 4×200 m se hlásí v den závodu na místě.

Odhlášky závodících prosím co nejdříve mailem : pdubsky@atletika.cz, případně na místě nejpozději 40min před startem disciplíny.

S pozdravem

Petr Dubský, TD

email: pdubsky@atletika.cz

tel: 737 834 469

Propozice PP ml. ž. 28.2. a 1.3. – úprava

Seznam zařazených a nezařazených atletů

Zpráva technického delegáta k PP staršího žactva

V příloze naleznete seznam zařazených závodníků na Přebor Prahy staršího žactva 22. a 23. února a úpravu časového pořadu.

Vybraní závodníci PP starší žactvo 220223

Upravený časový pořad PP staršího žactva

modře označení závodníci(ce) jsou náhradníci(ce) – do závodu budou doplněni pokud se odhlásí
zařazení závodníci(ce) nejpozději 45 min před startem disciplíny, v pořadí (1-5), které je uvedeno
před jménem. Pokud by chtěl někdo z náhradníků zkusit startovat, musí přijít na místo a u TD Jaroslavy Weberové zjistit, zda se někdo odhlásil a je pro něj místo. Start náhradníka tedy není zaručený.

Jaroslava Weberová
weberova@zsjeseniova.cz
607 853 603

Info k Přeboru Prahy M, Ž, J, Jky, Dci, Dky dne 4-5.2.2023 v Praze-Stromovce

K závodu nebyly vybráni červeně označení závodící v přiloženém souboru.

V kouli dorostenek byly určeny 3.náhradnice, které budou moci startovat pouze za předpokladu odhlášení vybraných závodnic.

Dále v přiloženém souboru naleznete rozdělení mužských závodníků v soutěži v tyči. Případné změny či přesuny mezi skupinami prosím co nejdříve nahlásit TD na níže uvedený kontakt.

Rozdělení ženských závodnic na tyč proběhne před závodem na místě soutěže.

Finále na 60 m př. všech kategorií bude pouze pro pražské závodící.

Štafety 4×200 m obou kategorií se hlásí v den závodu na místě.

Veškeré potřebné informace najdete v propozicích závodu, případné dotazy prosím směřujte na níže uvedený telefon. 

S pozdravem.

Martin Smetana-technický delegát PP

Tel: 602 699 900

Zemřel Milan Gála starší – zakladatel SK Jeseniova bez šesti dnů se dožil 91 let

Narodil se 31.1.1932 v Předmostí u Přerova. S atletikou začínal v TJ Přerovské strojírny, po přestěhování do Prahy závodil za VŠ Praha pod vedením Emila Dostála. V roce 1960 přichází na Žižkov a zakládá při TJ Stadion Žižkov atletický oddíl. V roce 1962 se oddíl stěhuje na nově vznikající hřiště ZDŠ Jeseniova, které pomáhal stavět. Založil tradici „zelené hradby“ stromů, která hřiště obklopuje. V roce 1972 vznikají na ZDŠ Jeseniova sportovní třídy, které od jejich vzniku vedl. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl dlouholetým členem sportovně technické komise Pražského atletického svazu. V těchto letech pořádá stovky žákovských závodů na hřišti při základní škole i jinde.  K atletice přivedl stovky dětí, které za svoji kariéru trénoval. Mezi jeho významné odchovance patří desetibojař s osobním rekordem 8 314 b. Jan Poděbradský, oštěpař, několikanásobný mistr Švýcarska Jiří Cettl s osobním rekordem 84,16 m (starý typ oštěpu), Petr Horn vícenásobný mistr republiky ve víceboji, Petr Svěcený úspěšný sportovní komentátor a další. V roce 2011 obdržel cenu Fair Play Českého olympijského výboru za celoživotní práci ve sportu.

Poslední rozloučení proběhne ve středu 1.2. ve 12,00 hod.  v Malé obřadní síni krematoria Strašnice

Čest jeho památce.

Info k VZ mladšího žactva (25.1.2023, Juliska – tunel)

V přiloženém excelu najdete rozdělení do jednotlivých skupin. Prosíme všechny trenéry o prostudování. 

Došlo k úpravě časového pořadu, který byl vzhledem k počtu přihlášených upraven – prodloužen. Dálka se bude skákat zároveň na dvou rozběžištích. 

17:00 60př Žcm

17:00 dálky Žkm1, Žkm2

17:25 60př Žkm1

17:45 60př Žkm2

18:10 60m Žcm1

18:20 dálka Žkm3, Žkm4

18:30 60m Žcm2

18:50 60m Žkm1

19:10 60m Žkm2

19:30 60m Žkm3

Připomínáme, že vstup rodičů je vzhledem ke kapacitním omezením tunelu zakázán.

Startovné je potřeba uhradit nejpozději 40 minut před startem a je zároveň bráno jako prezentace závodníka na disciplínu.

Přihlašování na místě je možné nejpozději 40 minut před startem a je zpoplatněno částkou 200 Kč za jeden start.

V případě dotazů pište na email řediteli závodů P. Javůrka: rreal@atlas.cz nebo telefonicky 734 419 472.

Info k Přeborům Prahy ve vícebojích (Strahov 7.-8.1.2023)

K závodu nebyly vybrány závodnice označené červeně v kategorii starších žákyň v přiloženém souboru.

Zeleně označené závodnice mají právo startu pouze pokud se některá s prezentovaných závodnic neprezentuje v den závodu nebo neproběhne odhláška během pátku 6.1.2023.

Informaci o stavu odhlášených je možno získat dne 6.1.2023 po 20:00 hodině na telefonu 60269990.

Odhlášky závodících prosím co nejdříve na telefon 602699900 nebo mailem na msmetana@atletika.cz

Veškeré potřebné informace najdete v propozicích závodu. 

S pozdravem.

Martin Smetana-řídící závodu