Informace pořadatele k VZ žactva Praha-Stromovka 25.1.2022

V příloze naleznete výběr vybraných závodníků a závodnic na úterní VZ žactva na Olympu za pořadatelství PSK Olymp Praha.

V přiloženém souboru červeně označení závodící nebyli vybráni do soutěže.

Připomínáme, že podmínkou pro účast na závodech je platný negativní PCR test ne starší 72 hodin a to pro všechny účastníky (závodníky, rozhodčí, trenéry a pořadatele.)

S pozdravem za pořadatele.

Martin Smetana – PSK Olymp Praha

Vstup do budovy haly na Strahově v době tréninku

Vstup do zázemí přetlakové haly na Strahově – šatny apod. je možný nejdříve v 17:00 pro ty, co se chtějí rozcvičit venku, případně počkat v šatnách. Dříve nebudou atleti trénující v časech vyhrazených PASem vpuštěni.
Děkujeme za pochopení
Správce haly

Veřejné závody žactva – PSK Olymp

Oddíl PSK Olymp Praha pořádá 25.1. veřejné závody žactva. Přihlášky se uzavírají dne 22.1.2022 v 22:00 hodin. Případný výběr, pokud bude, bude zveřejněn dne 23.2.2022.

Seznam disciplín, propozice a další info na stránkách webu www.atletika.cz

Přístup na závody : absolvovaný negativní PCR test ne starší 72 hodin od odběru vzorku.

Přihlášky atletických oddílů/klubu k činnosti pro rok 2022

Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2022 (dále jen „přihláška“) je možné podávat v termínu od 7. do 31. 1. 2022. Oddíly/kluby přihlášky podávají v evidenčním systému ČAS na adrese: http://registr.atletika.cz. Stručný návod k evidenčnímu systému ČAS je ke stažení zde

Celkové počty členů oddílu/klubu, počty registrovaných atletů v části 3 a celkové počty trenérů a rozhodčích v části 4 přihlášky oddíl/klub nevyplňuje. Tyto počty jsou automaticky načteny podle skutečného stavu v evidenčním systému ČAS k 31. 12. 2021.

Žádáme o kontrolu údajů uvedených v přihlášce v části 2 – Informace o TJ/SK nebo klubu a v části 5 – Údaje o stadionu v užívání oddílu/klubu.

V případě změny v Oddílovém a klubovém oblečení proveďte tuto aktualizaci v části 6 přihlášky.

Připomínáme, že typy členství trenér a rozhodčí jsou výhradně ve správě ČAS, oddíl/klub je nemůže editovat/zakládat/mazat, jsou pro něj dostupné pouze k nahlédnutí a kontrole. Pokud by oddíl/klub měl zájem o provedení změn v databázi trenérů či rozhodčích, zašle požadavek na ČAS na adresu: dkolinger@atletika.cz pro změnu u trenérů či na adresu: omaresova@atletika.cz pro změnu u rozhodčích.

V Praze, dne 12. 1. 2022RNDr. Ladislav Kňákal
předseda Organizační komise ČAS

Veřejné závody 11.1.2022 Stromovka-oznámení pořadatele

V příloze naleznete seznam vybraných závodníků na veřejné závody žactva. Červeně vyznačení závodící nebyli vybráni do soutěže.

Důrazně upozorňujeme, že přístup na závody budou mít pouze ti kteří předloží negativní PCR test ne starší 72 hodin! Týká se trenérů, závodníků, rozhodčích i pořadatelů.

Veškeré informace k závodu najdete v propozicích na webu ČAS.

Děkuji.

Za pořadatele.

Martin Smetana

Halová brožura PAS

Vzhledem k situaci s opět se neustále měnícími nařízeními ohledně prevence proti šíření viru Covid 19 – je výkonný výbor PAS domluven s jednotlivými pořadateli, že brožura bude zveřejněna pouze v elektronické podobě a v průběhu sezony bude pravidelně aktualizována.

Aktuální podobu brožury naleznete zde: https://atletikapas.cz/?page_id=93

Tréninky v přetlakové hale na Strahově

Výbor PAS se na základě krátké informativní schůzky s předsedy jednotlivých zúčastněných pražských klubů po vyhlášení nejlepších mladých atletů hl. m. Prahy v pondělí 29.11.2021 na Staroměstské radnici rozhodl: VZHLEDEM KE KAPACITNÍM OMEZENÍM SPOJENÝCH S PREVENTIVNÍMI OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ PANDEMIE COVIDu 19 (omezení kapacity ve vnitřních sportovištích na 100 účastníků v ustálených a neměnných skupinách, čehož při účasti atletů z 5-7 pražských atletických klubů a početností účastníků blížící se hranici 300 atletů nejsme schopni žádným způsobem dosáhnout) ODSUNOUT ZAHÁJENÍ TRÉNINKU V HALE PRO JEDNOTLIVÉ PRAŽSKÉ KLUBY AŽ OD NOVÉHO ROKU. Situaci budeme sledovat a v případě jakéhokoliv rozvolnění Vás budeme neprodleně informovat.
Děkujeme za pochopení a dodržování domluveného usnesení, za výbor PAS – Petr Šarapatka

Vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy

Po roční odmlce se letos opět v Brožíkově síni konalo předávání ocenění nejlepším mladým atletům Prahy, medailovým družstvům z MČR a nestorům pražské atletiky.

Nad touto slavnostní událostí převzal záštitu jak pan primátor Hřib, tak i pan radní Vít Šimral, který byl i osobně přítomen zahájení. Ceny pak předával předseda Českého atletického svazu pan PaedDr. Libor Varhaník a předseda Pražského atletického svazu pan Mgr. Petr Šarapatka a semifinalistka Olympijský her Diana Mezuliáníková.

Oceněni byli:

Mladší žák – Jakub Šedivý, TJ Dukla Praha, trenér Tomáš Sekanina

Mladší žákyně – Andrea Prokopová, Atletika Jižní Město, trenérka Věra Mandíková

Starší žák – Petr Zlesák, PSK Olymp Praha, trenér Jan Pleschinger

Starší žákyně – Karolína Jarošová, ASK Slavia Praha, trenér Marek Čepelák

Dorostenec – Jiří Pavel Češka, Spartak Praha 4, trenér Václav Janoušek

Dorostenka – Viktorie Ondrová, PSK Olymp Praha, trenér Nikolaj Goroškov

Junior – Šimon Weiser, SK Jeseniova, trenér Daniel Musil

Juniorka – Barbora Šplechtnová, PSK Olymp Praha, trenér Petr Habásko

Za výbornou reprezentaci na vrcholných akcích svých kategorií:

Junior Vojtěch Cihlář, ASK Slavia Praha, trenér Petr Šarapatka

Juniorka Ester Bendová, PSK Olymp Praha, trenér Miroslav Záhořák

Juniorka Veronika Skalická, ASK Slavia Praha, trenér Jindřich Šimánek

Vyhlášena byla i úspěšná družstva:

Starší žákyně ASK Slavia Praha – Titul mistryň ČR, vedoucí Marek Čepelák

Dorostenci SK Jeseniova – Titul mistrů ČR, vedoucím Daniel Musil

Junioři TJ Dukly Praha – Titul mistrů ČR, vedoucími Martin Chyba

Dorostenky SK Jeseniova – stříbrné na MČR, vedoucím Jan Vlach

Junioři ASK Slavia Praha – stříbrní na MČR, vedoucím Štěpán Pobuda

Výbor pražského atletického svazu na závěr udělil ocenění za celoživotní přínos pražské atletice:

Petr Behenský, Atletika Hostivař

Milan Gála starší, SK Jeseniova

Jaroslav Kubica, Spartak Praha 4

Věra Zajícová, ASK Slavia Praha

Fotogalerie